Työtilojen vaikutus työhyvinvointiin

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on laaja käsite, joka sisältää suuren määrän erilaisia osa-alueita. Yksi huomionarvoinen osa-alue on työtilojen vaikutus työhyvinvointiin. Se, millaisissa tiloissa työskentelemme ja vietämme ison osan hereillä oloajastamme, vaikuttaa merkittävällä tavalla hyvinvointiimme.

Työelämän vaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuoden jälkeen ja korona-aika toi suuria muutoksia monen työpaikan arkeen. Työhyvinvointiin kiinnitetään onneksi nykyään enemmän huomiota yhä suurimmassa osassa työpaikkoja. Kun työntekijät voivat hyvin, on työn tuottavuus ja tuloksetkin parempia.

workplace, workspace, home office-5517755.jpg

Ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointiin vaikuttavat kaikki elämän osa-alueet. Se millaisissa tiloissa työskentelet vaikuttaa suuresti myös hyvinvointiisi. Kun työpisteesi on ergonominen ja muunneltavissa, luo se otolliset olosuhteet hyvään työskentelyyn. Näin vältytään esimerkiksi vääriltä työasennoilta, jotka aiheuttavat pitkään jatkuessaan usein sairauspoissaoloja . Jos työskentelyn lomassa silmiisi osuu jotakin visuaalisesti miellyttävää, antaa se mielellesi signaalin, että kaikki on hyvin ja rentoudut. Silmille tekee hyvää nostaa katse välillä pois näyttöpäätteeltä, siksi on hyvä, että työpisteeltä olisi mahdollisuus vaikka katsella ulos. Jos sitä mahdollisuutta ei ole, niin sen voi korvata vaikka hiukan kauempana olevalla taululla tai muulla katseen kiinnittävällä asialla.

Tilat muutoksen pyörteissä

Korona toi työpaikoille etätyöskentelyn. Yhä useammalla työpaikalla on käytössä ns. hybridimalli, jolloin työtä voi tehdä eri paikoissa. Toisina päivinä ollaan toimistolla ja toisina taas työskennellään kotoa käsin.

Tämä muutos on tuonut mukanaan uudenlaisia vaatimuksia myös toimistojen tilaratkaisuihin. Aina ei jokaiselle enää tarvita omaa työhuonetta tai edes nimettyä työpistettä vaan toimistoilla voi olla käytössä työskentelypisteitä, jotka ovat vapaasti käytössä. Näin tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön ja vältytään turhilta hukkatiloilta. Myös erilaisten säilytysratkaisujen tarve on vähentynyt sähköisiin lomakkeisiin ja materiaaleihin siirtymisen myötä.

Koska työntekijät eivät enää joka päivä ole kaikki yhtä aikaa paikalla, on työpisteiden määrä vähentynyt. Sen sijaan on tarvetta pienille ja vähän suuremmillekin neuvottelutiloille. Usein tarvitaan myös erillisiä hiljaisen työn tiloja esimerkiksi puhelinneuvotteluihin tai vaan tarkkaa keskittymistä vaativaan työskentelyyn.

Myös työntekijöiden taukotilojen viihtyvyyteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Niistä voidaan tehdä todellisia lepo- ja virkistyspaikkoja, joissa on mahdollisuus pitää pieni irtiotto kiireisen päivän lomassa. Niissä inspiroidutaan, kohdataan toisia työntekijöitä ja vaihdetaan kuulumisia. Tilojen pitäisi virkistää mieltä ja kehoa.

Mitä huomioida tiloissa hyvinvoinnin kannalta?

Toimitilojen muutoksissa on hyvä huomioida monenlaisia asioita. Työpisteiden ergonomia ja niiden toimiva sijoittelu tilaan on yksi keskeisimmistä lähtökohdista suunnittelua tehtäessä. Ergonomian ja sijoittelun l isäksi on tärkeää huomioida

hands, laptop, working-2178566.jpg

Toimitilat, joissa käy asiakkaita tuovat omat vaatimuksensa tilankäytölle. Toimitilojen toimintojen miettiminen asiakkaan näkökulmasta on tärkeä osa yrityksen luomaa asiakaskoemusta. Onko asiakkaan

Pienilläkin työtilojen muutoksella on iso vaikutus työhyvinvointiin

Toisinaan työviihtyvyyden lisääminen voi onnistua hyvinkin pienillä muutoksilla ja pienellä budjetilla. Kalusteiden uudelleen järjestely toimivammaksi kokonaisuudeksi tai piensisustustavaroiden ja tekstiilien tuoma kodikkuus lisää huomattavasti tilan viihtyisyyttä. Akustiikan parantaminen tekstiilien käyttämisellä vähentää kaikuja ja luo miellyttävyyttä tilan äänimaailmaan. Ylimääräisten tavaroiden tai paperipinojen poistaminen tuo selkeyttä tilaan ja rauhoittaa visuaalista hälyä, jota kaikki epäjärjestyksessä oleva luo ympärilleen.

coffee, wallpaper 4k, desktop backgrounds-6943139.jpg

Jos tuntuu, että oma aika ei riitä työtilojen työviihtyvyyden parantamiseen, niin kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Sisustusalan ammattilainen miettii toimivat ratkaisut ja osaa neuvoa niin pienemmissä kuin isommissakin muutoksissa. Muistetaan, että työtilojen vaikutus työhyvinvointiin on merkittävässä asemassa meidän jokaisen elämässä!