Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 21.4.2023

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Design PlanS asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Design PlanS/ Saila Vuori

Y-tunnus 3351335-5

sähköposti: saila.vuori@designplans.fi

puhelin: 0500 921272

www.designplans.fi

3. Henkilö- tai yritystietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat tiedot:

henkilön tai yrityksen nimi
osoitetiedot
puhelinnumero
sähköpostiosoite
laskutustiedot
asiakkaille tehdyt suunnitelmat

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta ja rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi puhelinsoitoista, viesteistä ja sähköposteista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilö- tai yritystietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille pl. Suomen lakien mukainen luovutus viranomaisille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä säilyttää tiedot luottamuksellisena ja ne sijaitsevat paikassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Laitteet ja ohjelmistot, joilla tietoja käsitellään, on lukittu ulkopuolisilta salasanoin.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Tietojen tarkistaminen ja poistaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Jokaisella on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojensa poistamista. Kaikissa tapauksissa pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.