Sisustuspalvelua -Tiedolla, taidolla ja tunteella

Tieto

Sisustussuunnittelijan tutkinto varmistaa, että suunnitelmat tehdään ammattitaidolla alan standardit ja säädökset huomioiden. Tieto kestävästä suunnittelusta ohjaa suunnittelutyötäni. Laadukkaiden ja kestävien materiaalien käyttö luo pohjan aikaa kestävälle tilalle. Tilojen esteettömyys, niin fyysinen kuin aistien osalta, on tärkeää huomioida tiloja suunniteltaessa. 

Taito

Suunnittelijana näen tilojen mahdollisuudet ja osaan  luoda niistä toimivia ja harmonisia kokonaisuuksia. Minulla on kyky kuunnella asiakasta ja poimia sieltä ne asiat, joiden avulla rakentuu toivottu lopputulos. Yhteistyö asiakkaan kanssa on avainasemassa. Nykyaikaset suunnitteluohjelmat 3D-kuvineen auttavat asiakasta hahmottamaan lopputuloksen.

Tunne

 Ilman tunnetta ei synny harmonisia tiloja. Hyvin suunnitellussa tilassa on kaikki kohdallaan. Se on esteettisesti tasapainoinen. Tila herättää mielihyvää ja  tukee hyvinvointiasi. Luottamus asiakkaan ja suunnittelijan välillä on ensiarvoisen tärkeää. Pyrin aina olemaan luottamuksen arvoinen.